Publikácie

LORKO, M. - SERVÁTKA, M. - ZHANG, L. Hidden inefficiency: Strategic inflation of project schedulesJournal of Economic Behavior & Organization, 2023vol. 206, pp. 313 - 326.

BROKEŠOVÁ, Z. - DECK, C. - PÉLIOVÁ, J. Pull-to-center is not just for newsvendors. PlosOne, 2022.

LORKO, M. - SERVÁTKA, M. - ZHANG, L. Improving the accuracy of project schedules. Production and Operations Management, 2020.

BROKEŠOVÁ, Z. - DECK, C. - PÉLIOVÁ, J. An Experimental Comparison of News Vending and Price Gouging, ESI working paper.

HSIAO, Y. - KEMP, S. - SERVÁTKA, M. On the Importance of Context in Sequential Search. In Southern Economic Journal. 2020, vol. 86, no. 4, pp. 1510-1530 online,.

SERVÁTKA, M. - GROSS, T. - VADOVIČ, R. Sequential versus Simultaneous Trust. In Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2019, vol. 176, no. 5, pp. 1-27.

SERVÁTKA, M. - LORKO, M. - ZHANG, L. Anchoring in Project Duration Estimation. In Journal of Economic Behavior & Organization, 2019, vol. 162, pp. 49-65.

DANKOVÁ, K. - SERVÁTKA, Maroš. Gender Robustness of Overconfidence and Excess Entry. In Journal of Economic Psychology : Research in Economic Psychology and Behavioral Economics, 2019, vol. 72, pp. 179-199.

SERVÁTKA, M. - ANGELOVSKI, A. - NEUGEBAUER, T. Rank-Order Competition in the Voluntary Provision of Impure Public Goods. In Economic Inquiry, 2019, vol. 57, no. 4, pp. 2163-2183.

WOODS, D. - SERVÁTKA, M. Nice To You, Nicer to Me: Does Self-Serving Generosity Diminish the Reciprocal Response? In Experimental Economics, 2018, vol. 22, no. 2, pp. 506-529.

MORITA, H. - SERVÁTKA, M. Investment in Outside Options as Opportunistic Behavior: An Experimental Investigation. In Southern Economic Journal, 2018, vol. 85, no. 2, pp. 457-484.

SERVÁTKA, M. - COX, J. C. - VADOVIČ, R. Status Quo Effects in Fairness Games: Reciprocal Responses To Acts of Commission Versus Acts of Omission. In Experimental Economics, March 2017, vol. 20, no. 1, pp. 1-18.

BROKEŠOVÁ, Z. - DECK, C. - PÉLIOVÁ, J. Comparing a Risky Choice in the Field and across Lab Procedures. In Journal of Economic Psychology, 2017, roč. 61, str. 203-212.

DANKOVÁ, K. - SERVÁTKA, M. The House money effect and negative reciprocity. In Journal of Economic Psychology : Research in Economic Psychology and Behavioral Economics, Jun 2015, vol. 48, pp. 60-71.

KNOWLES, S. - SERVÁTKA, M. Transaction costs, the opportunity cost of time and procrastination in charitable giving. In Journal of public economics, May 2015, vol. 125, pp. 54-63.

BROKEŠOVÁ, Z. - DECK, C. - PÉLIOVÁ, J. Experimenting with purchase history based price discrimination. In International Journal of Industrial Organization. 2014, roč. 37, str. 229-237.

 

Výskumné projekty

Projekt pre hospodársku prax: ‘Poskytnutie výskumných služieb v súvislosti so zavedením novej technológie Národnou transfúznou službou SR’

APVV ‘Tvorba politiky na základe dôkazov - ekonomicky efektívny systém zberu dobrovoľných darov’, 2020 - 2024 (186 000 €)

VEGA ‘Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia’ č. 1/0466/19, 2019 – 2023

VEGA ‘Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov’ č. 1/0827/18, 2018 – 2021