Novinky

 • 18.9.2023 Workshop na využívanie experimentálnych metód vo výskume a pri tvorbe politík 

Dňa 18.9.2023 sa uskutoční Workshop na využívanie experimentálnych metód vo výskume a pri tvorbe politík (Workshop on experimental methodology in research and for policymaking) v čase od 9:30 do 16:30.
Workshop prezenčnou formou organizuje BEE4Rlab Národohodpodárskej fakulty EU v Bratislave a jednotlivé bloky budú viesť a výsledky svojho výskumu prezentovať významní odborníci, medzi inými Robert Slonim (UoT Sydney) Cary Deck (U of Alabama) Daniel Woods (U of Innsbruck), Jean-Robert Tyran (U of Vienna, EUBA), Ben Greiner (Vienna University of Economics and Business), Tomáš Želinský (TUKE) a ďalší.
Dopoludňajšie sekcie sa budú zameriavať na otázky experimentálnej metodológie, poobedňajšie sekcie budú zamerané na prezentáciu konkrétnych výsledkov výskumu.

Účasť na workshope je bezplatná, na základe registrácie tu.

Podrobný program workshopu bude distribuovaný registrovaným účastníkom.

 

 • Profesor Maroš Servátka medzi piatimi najvyššie hodnotenými slovenskými ekonómam

  Slovenská ekonomická spoločnosť zverejnila rebríček hodnotenia slovenských ekonómov podľa kvality publikácií. Toto hodnotenie berie do úvahy Article Impact Score (AIS) jednotlivých článkov. Viacero pracovníkov ekonomickej univerzity sa umiestnilo na vysokých priečkach spomedzi hodnotených. Profesor Maroš Servátka z Katedry financií NHF, ktorý je členom tímu BEE4R labu sa umiestnil na vynikajúcom 5. mieste v rámci publikácií v ekonomických časopisoch. Gratulujeme!

  Viac informácií a celý rebríček nájdete tu: https://econrank.sk/sk/scores/

 

Výskumný seminár a workshop

 • 12.10.2020

  Téma:
  Separating True Preferences from Noise and Endogenous Effort
  Prednášajúci: Tomáš Jagelka, University of Bonn, Institute for Applied Microeconomics
  Čas a miestnosť: 11:00 - 12:30, miestnosť 2B50

  Abstract: We propose a two-stage model of decision-making under risk which explicitly accounts for the fact that any observed choice is preceded by a decision on whether to exert effort. We analyze data from a representative sample of over 1,000 individuals each of whom made choices on 55 incentivized tasks of two different experimental designs for eliciting risk preferences. We demonstrate that our model can be used to evaluate the noise content of a given experimental design and to de-bias risk aversion estimates when necessary. While the two lottery designs we study were used interchangeably in the past, we estimate that a change from the more complex design to the more intuitive one results in a 30% decrease in (rational) inattention. Failure to properly account for decision errors results in estimates of risk preferences biased up to 50% compared to their true values.

 

 • 12.10.2020 
  Workshop Introduction into Experimental Economics

Prednášajúci: Professor Cary Deck (University of Alabama, USA)
Čas a miestnosť: 9.12.2019, 14:00 - 17:00, miestnosť 5C02

Cary Deck je profesorom ekonómie na University of Alabama a počas svojej úspešnej akademickej kariéry publikoval už takmer 80 článkov v popredných svetových žurnáloch, vrátane American Economic Review a Econometrica. V rámci workshopu predstaví základné pravidlá experimentálneho výskumu - prečo, pri akých otázkach a ako používať laboratórne a terénne experimenty. Workshop je zameraný prevažne na PhD študentov a mladých výskumných pracovníkov so záujmom ekonomické experimenty realizovať.


 • 10.01.2020

  Téma:
  Forward premia in electricity power markets: an experimental investigation
  Prednášajúci: Silvester van Koten (VŠE Praha, CR)
  Čas a miestnosť: 11:00 - 12:30, miestnosť 1C02


 • 09.12.2019

  Téma:
  How can university´s research institute serve community or How to impact community?
  Prednášajúci: Kathy Deck (University of Alabama, USA)
  Čas a miestnosť: 09:30 - 11:00, miestnosť 1C02

 

 • 09.12.2019

  Téma:
  The Effects of Different Cognitive Manipulations on Economic Decision Making
  Prednášajúci: Professor Cary Deck (University of Alabama, USA)
  Čas a miestnosť: 11:00 - 12:30, miestnosť 1C02

 

 • 21.10.2019

  Téma:
  Delegation Based on Cheap Talk
  Prednášajúci: Professor Ralph-Christopher Bayer (University of Adelaide, Austrália)
  Čas a miestnosť: 11:00 - 12:30, miestnosť 1C02

  Abstract: We study a real effort environment, where a delegator has to decide if and to whom to delegate a task. Delegating to a person who is better at the task increases welfare. Potential delegatees send cheap-talk messages about their past performance before the delegator decides. We experimentally test the theoretical prediction that information transmission cannot occur. In our experiment, we vary the message space available to the delegatees and compare the information transmitted and the level of efficiency. Depending on the treatment, the sender can either submit a number indicating how many tasks she solved previously, an interval in which the number of tasks falls, or a free text message. We observe that messages contain information in all treatments. Interestingly, information transmission occurs only in the treatments where messages are intervals or free text but not if messages are exact. The highest efficiency is obtained in the free-text treatment, as delegators are able to extract information contained in the different styles of messages sent by subjects with different abilities.

 

 • 23.9.2019

  Téma:
  Voter behavior and behavioral/experimental economics
  Prednášajúci: Prof. Dr. Ivo Bischoff (University of Kassel)
  Čas a miestnosť: 11:00 - 12:30, miestnosť 1C02