Experiment 1: The Market for Lemons 

„Trh s citrónmi“ (Market for Lemons) je klasický ekonomický experiment, ktorý vytvoril nositeľ Nobelovej ceny George Akerlof na ilustráciu konceptu asymetrických informácií na trhoch. V tomto experimente sa účastníci zúčastňujú na trhu, na ktorom existujú dva druhy tovaru: vysokokvalitný a nízkokvalitný (citróny). Problém spočíva v tom, že kupujúci nedokážu ľahko rozlíšiť medzi týmito dvoma druhmi.

Inštrukcie

 

Experiment 2: Diktátorská hra 

Hra na diktátora je bežne používaná experimentálna ekonomická hra, ktorá skúma rozhodovanie a spravodlivosť. V tejto hre dostane jeden hráč (diktátor) sumu peňazí / tokenv / žetónov / cukríkov a má právo rozhodnúť, o akú sumu sa podelí s iným hráčom, ak vôbec.

Inštrukcie

 

Experiment 3: Hra na verejné statky

Hra na verejné statky je bežný ekonomický experiment, ktorý skúma spoluprácu a poskytovanie verejných statkov v rámci skupiny.

Inštrukcie

 

Experiment 4: Dvojitá ústna aukcia

Vykonanie ekonomického experimentu na papieri a s ceruzkou zameraného na ústnu dvojitú aukciu zahŕňa simuláciu trhu, na ktorom účastníci nakupujú a predávajú tovar prostredníctvom ponukového procesu.

Inštrukcie

 

 

 

 

 

Tento materiál je výstupom projektu KEGA 017EU-4/2021 s názvom „Implementácia experimentálnej ekonómie ako inovatívnej pedagogickej metódy pre rozvoj nových zručností v rámci ekonomického vzdelávania“.